FOD Financiën

De zesde staatshervorming: gevolgen voor de fiscaliteit

 

Algemeen

Woning

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor bepaalde uitgaven voor het verwerven of behouden van een woning over aan de gewesten.
Het zijn zij die in de toekomst zullen bepalen welke fiscale voordelen aan die uitgaven verbonden zijn.

Tot zolang een gewest er niet anders over beslist, blijft de bestaande regeling echter doorlopen.

In de onderstaande FAQ vindt u meer uitleg:

Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) (PDF, 284.64 Kb)