Intervat

Met de Intervattoepassing kunt u volgende documenten manueel of via een xml-bestand indienen:

  • periodieke btw-aangiften
  • klantenlistings
  • intracommunautaire opgaven
  • aanvragen tot terugbetaling Vatrefund
  • opgaven van intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen
  • bijzondere btw-aangiften 629
  • registratie (vanaf 1 oktober 2014) en aangiften (vanaf 1 april 2015) via de MOSS module (Belgische ondernemingen die elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisieomroepdiensten verrichten aan niet btw-plichtigen, in andere lidstaten van de Europese Unie) (vanaf 1 oktober 2014)

Actueel

 

Archief