Administratie Financiering van de Staat en Financiële Markten (FSFM)

De belangrijkste taken die de administratie Financiering van de Staat en Financiële Markten (FSFM) vervult zijn:

  1. de financiering van de Staat en van de federale schuld verzekeren conform de wet betreffende de middelenbegroting en conform de algemene richtlijnen van de minister;
  2. de juridische expertise verschaffen inzake financiële markten en diensten;
  3. het beheer van de schatkist en van de schuld verzekeren.

Contact

debtsecretary.treasury@minfin.fed.be