Deposito- en Consignatiekas - Algemene procedure en Contacten

Deposito- en Consignatiekas

Contact

FOD Financiën - Thesaurie
Administratie Betalingen
Deposito- en Consignatiekas
 
  • Borgtochten voorlopige invrijheidstelling

    E-mail: consignaties.thesaurie@minfin.fed.be

    Tel: (32) (0)257 746 20 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)

 
  • Andere borgstellingen

    E-mail: borgtochten.thesaurie@minfin.fed.be (externe link)

    Tel:  (32) (0)257 478 20

  • Faillissementen, kantonnementen, onteigeningen, collectieve schuldenregeling

    E-mail: consignaties.thesaurie@minfin.fed.be (externe link)

    Tel: (32) (0)257 746 20 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)

  • Notarisgelden, vrijwillige deposito's, vereffende vennootschappen

    E-mail: depositos.thesaurie@minfin.fed.be

    Tel: (32) (0)257 746 20 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)

  • Slapende tegoeden

    E-mail: slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be

    Tel: (32) (0)257 478 10

  • Dematerialisatie van titels aan toonder

    E-mail: dmat.thesaurie@minfin.fed.be (externe link)

    Tel: (32) (0)257 478 37

 

Briefwisseling: Kunstlaan 30, 1040 Brussel

Bezoek: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

 

Procedure

U neemt contact op met onze dienst om uw storting aan te kondigen.
U stort het bedrag met een duidelijke en correcte vermelding van de mededeling, zoals u werd meegedeeld door één van onze medewerkers.
Indien de storting geen correcte mededeling bevat, wordt deze niet aanvaard, en wordt het bedrag onmiddellijk teruggestort.
Bedankt voor uw begrip.

 

Intresten

De Deposito- en Consignatiekas betaalt in principe voor rekening van de Schatkist intrest uit aan de rechthebbenden op in bewaring gegeven sommen. In het kader van de huidige marktvoorwaarden beloopt die intrestvoet momenteel 0%. De intrestvoet wordt bepaald door een ministerieel besluit. De intrestvoeten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (30%). Dit laatste geldt niet voor de faillissementsfondsen. De intrest wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de storting en loopt tot de laatste dag van de maand voor de terugbetaling.

Overlijden

Bij overlijden van de deponent (diegene die de borgtocht neergelegd heeft), moeten de erfgenamen een aantal documenten naar de Deposito- en Consignatiekas sturen om de borgtocht vrij te krijgen, samen met de brief waarin de vrijgave toegestaan werd.

De vereiste documenten verschillen naargelang de erfgenaam en het bedrag. U vindt hieronder een overzicht.

ECHTGENOOT

Minder dan € 2.500

zonder formaliteiten

€ 2.500 tot € 5.000

akte van sterkmaking ( formulier in PDF (PDF, 112.07 KB))

Meer dan € 5.000

kopie attest erfopvolging of kopie akte erfopvolging +
gemeenschappelijke volmacht ( formulier in PDF (PDF, 61.82 KB))

RESERVATAIRE ERFGENAMEN - Ouders, kinderen, kleinkinderen

Minder dan € 100

zonder formaliteiten

€ 500 tot € 2.500

akte van sterkmaking ( formulier in PDF (PDF, 112.07 KB))

Meer dan € 2.500

kopie attest erfopvolging of kopie akte erfopvolging +
gemeenschappelijke volmacht ( formulier in PDF (PDF, 61.82 KB))

 NIET-RESERVATAIRE ERFGENAMEN - Broer, zus ....

Minder dan € 100

Zonder formaliteiten

€ 100 tot € 750

akte van sterkmaking ( formulier in PDF (PDF, 11.02 KB) ) (PDF, 112.07 KB)

€ 750 tot € 2.500

kopie attest erfopvolging of kopie akte erfopvolging +
gemeenschappelijke volmacht ( formulier in PDF (PDF, 63.18 KB) ) (PDF, 61.82 KB)