Aangifte

Aangifte bedrijfsvoorheffing

 1. Wat is bedrijfsvoorheffing?Externe link
 2. Wie moet de bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen?Externe link
 3. Hoe de bedrijfsvoorheffing aangeven?Externe link
 4. Wanneer de bedrijfsvoorheffing aangeven?Externe link
 5. Lijst Teams InningExterne link
 1. Wat is bedrijfsvoorheffing?

  Het is een voorheffing die door (onder andere) werkgevers en vennootschappen verschuldigd is op de lonen die zij betalen of toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders.

  Bedrijfsvoorheffing is ook verschuldigd op werkloosheids- en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, vervangingsinkomens ...

  De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing mag die bedrijfsvoorheffing inhouden op de bedragen die hij betaalt en stort ze door aan de staat. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in de belastingafrekening van de begunstigde van het inkomen.

  TerugExterne link
 2. Wie moet de bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen?

  Elke schuldenaar die in België inkomsten betaalt die aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, moet die bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen.

  TerugExterne link
 3. Hoe de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De bedrijfsvoorheffing moet u verplicht online aangeven, via de toepassing "FinProfExterne link".

  U kunt evenwel een uitzondering op deze verplichting krijgen als u niet beschikt over de benodigde informaticamiddelen. De aanvraag om die uitzondering te krijgen, moet u richten aan het documentatiecentrum waaronder de maatschappelijke zetel van uw onderneming valt. Als u de toelating heeft gekregen om de bedrijfsvoorheffing op papier aan te geven, moet u de benodigde formulieren aanvragen aan en terugsturen naar het bevoegde documentatiecentrum.

  Ligging van de maatschappelijke zetel:Bevoegde documentatiecentrum
  Vlaams GewestDocumentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing
  Vlaanderenstraat 1
  9300 Aalst
  Tel: 0257 736 60
  Fax: 0257 963 16
  doc.centr.bv.denderlw.kruisstr@minfin.fed.be  
  Brussels Hoofdstedelijk GewestDocumentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing  
  Luttrebruglaan 74
  1190 Brussel  
  Tel: 0257 695 25
  Fax: 0257 973 09
  doc.centr.bv.brussel@minfin.fed.be  
  Waals GewestCentre de Documentation - Précompte professionnel
  Chemin de l'Inquiétude
  7000 Mons
  Tel: 0257 881 10
  Fax: 0257 986 45
  centre.doc.prec.prof.mons@minfin.fed.be  

   

  TerugExterne link
 4. Wanneer de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De aangifte- en betalingstermijnen zijn afhankelijk van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing die uw onderneming het afgelopen jaar moest betalen.

  Meer infoExterne link

  TerugExterne link
 5. Lijst Teams Inning

  Lijst Teams Inning

  TerugExterne link