Investering in een steunzone

FAQ (bijgewerkt tot 01.01.2016)

 Formulier (DOCX, 36.19 KB)

Opgelet! Naar aanleiding van de reorganisatie van onze diensten, zijn de adresgegevens die vermeld worden in het formulier mogelijk niet meer correct. Gelieve hieronder de nieuwe adresgegevens te vinden.


De competitiviteitspactwet (1) voorziet o.a. in een steunmaatregel ten voordele van de werkgevers waarbij aan de gewesten de mogelijkheid wordt gegeven om in geval van een grootschalig collectief ontslag een steunzone af te bakenen. In een dergelijke steunzone genieten de werkgevers die ten gevolge van een investering nieuwe arbeidsplaatsen creëren – binnen bepaalde voorwaarden – gedurende twee jaar van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de arbeidskrachten die verband houden met die nieuwe arbeidsplaatsen.

(1) Wet van 15.05.2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Belgisch Staatsblad, 22.05.2014).
 

Nieuwe adressen voor de verzending van het formulier

Ligging van de maatschappelijke zetel: Bevoegde centrum
Vlaams Gewest KMO Centrum Aalst - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing
Dr. André Sierensstraat 16, bus 1
9300 Aalst
Tel: 0257 736 60
kmo.aalst.bv@minfin.fed.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing
Kruidtuinlaan 50, bus 3406
1000 Brussel
Tel: 0257 529 90
kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be
Waals Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied) Centre PME Mons - Centre de Documentation - Précompte professionnel
Avenue Mélina Mercouri 1
7000 Mons
Tél. : 0257 881 10
pme.mons.prp@minfin.fed.be
Duitse taalgebied (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt-Vith) Polyvalent Centrum Eupen - Cel Bedrijfsvoorheffing
Rue de Verviers 8
4700 Eupen
Tél. : 0257 886 30
p.eupen.prp@minfin.fed.be