Betalen

Belastingen betalen

 1. Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  Als u Tax-on-web gebruikt kunt u onmiddellijk een schatting van het bedrag van uw belasting krijgen.

  U kunt die schatting ook anoniem krijgen via Tax-calc.

  Uw aanslagbiljet bevat altijd het bedrag dat u zal moeten betalen of dat u zal terugkrijgen.

  Terug
 2. Hoe moet ik mijn belastingen betalen?

  Normaal gezien moet u uw belastingen betalen met het voorgedrukte overschrijvingsformulier. Hierop staat een gestructureerde mededeling.

  Afbeelding hoe betalen

  Als u dat formulier niet gebruikt, moet u die gestructureerde mededeling (die op het formulier is gedrukt) overnemen bij uw betaling (bijvoorbeeld via phone-banking, via PC-banking, via een postmandaat, via een leeg overschrijvingsformulier …).

  U kan ons op volgende manieren betalen:

  • via een storting of overschrijving op de rekening van het ontvangkantoor
  • via een postmandaat ten gunste van het ontvangkantoor
  • met een gecertificeerde cheque (de bank bevestigt dan dat er voldoende provisie is die gedurende 8 dagen vanaf de uitgiftedatum geblokkeerd blijft) ten gunste van het ontvangkantoor
  • met een bankkaart (Bancontact-Mister Cash) (enkel in een ontvangkantoor in Brussel)
  • aan de gerechtsdeurwaarder wanneer een vervolging werd ingesteld (opgelet, er zijn bijkomende kosten)

  U vindt de gegevens van uw ontvangkantoor op de achterzijde van uw aanslagbiljet.

  Afbeelding hoe betalen

  U kunt niet in speciën betalen (muntstukken en/of bankbiljetten).

  Terug
 3. Hoe kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  Alleen de ontvanger kan u betalingsfaciliteiten toestaan. Het is een gunstmaatregel.

  Hoe?

  Via  dit formulier (RTF, 187.15 KB) voor aanvraag van betalingsfaciliteiten voor personenbelasting (PB).

  U stuurt dit naar het bevoegde ontvangkantoor (de gegevens vindt u  op uw aanslagbiljet of aanmaning), bij voorkeur VOOR de vervaldag van uw belasting (u vindt die datum ook terug op uw aanslagbiljet of aanmaning).

  Opgelet!

  1. U kunt enkel betalingsfaciliteiten krijgen voor de belastingen waarvoor u een aanvraag indiende.
  2. Voor iedere belasting waarvoor u faciliteiten wilt, moet u een nieuwe aanvraag indienen.
  3. Als uw ontvanger akkoord gaat met de betalingsfaciliteiten, leef dan de betalingsvoorwaarden op de voet na.
  4. Zelfs als u betalingsfaciliteiten heeft gekregen, moet u nalatigheidsinteresten betalen.

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling van de nalatigheidsinteresten bekomen.

  Terug
 4. Wat kan ik doen als de ontvanger mij betalingsfaciliteiten weigert?

  Als de ontvanger u betalingsfaciliteiten weigert, dan moet hij u uitleggen waarom hij dat doet.

  De rechtbanken kunnen u geen betalingsfaciliteiten toekennen en mogen niet tussenkomen in de beslissing van de ontvanger.

  U kunt, indien u het niet eens bent met de beslissing van de ontvanger, wel contact opnemen met de fiscale bemiddelingsdienst. Deze dienst kan eventueel de problemen die u heeft met uw ontvanger oplossen. Opgelet, het is geen beroep tegen zijn beslissing.

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:0257/623.60
  Fax: 0257/980.57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
  Terug
 5. Heb ik een overmatige schuldenlast?

  U vindt hier meer informatie.

  Terug
 6. Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsinteresten betalen. U betaalt geen interesten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet is momenteel 7%.

  De interest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2013. U betaalt deze pas op 20 september 2013. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden).

  Het bedrag is ((1.500 euro x 7%)/12) x 6 maanden = 52,50 euro

  Terug
 7. Hoe vraag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten?

  De Gewestelijke directeur invordering kan beslissen een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen.

  Dit is een gunstmaatregel voor personen met ernstige financiële moeilijkheden.

  De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voorwaarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor uw fiscale schuld.

  U kunt een vrijstelling per brief aan de Gewestelijke directeur vragen. Vermeld hierbij:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • de aard van de belasting (bijvoorbeeld, personenbelasting …)
  • uw ontvangkantoor
  • het artikelnummer van uw belasting (u vindt dit op uw aanslagbiljet of aanmaning)
  • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand

  Als de Gewestelijke directeur u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.

  Terug
 8. Wanneer kan de ontvanger een hypotheek nemen op mijn onroerende goederen?

  De ontvanger kan in regel een hypotheek op uw onroerende goederen nemen als hij vindt dat dit nodig is om de invordering van uw belastingen te verzekeren:

  • u betaalde uw belastingen niet
  • u kreeg betalingsfaciliteiten onder voorwaarde van een hypothecaire waarborg
  • u vecht uw fiscale schuld aan en de ontvanger oordeelt dat hij een waarborg moet nemen in afwachting van een definitieve beslissing

  U kunt een hypotheek vermijden als u uw belastingen betaalt of als u andere waarborgen kunt voorstellen (bijvoorbeeld een bankgarantie).

  Terug