Belasting niet-inwoners

Aangifte voor niet-inwoners

 1. Ik ben een niet-inwoner en ik heb inkomsten in België. Welke formaliteiten moet ik vervullen? Hoe kan ik een belastingaangifte krijgen?

  U moet het bevoegde belastingkantoor op de hoogte te brengen. Gebruik hiervoor dit formulier.

  Terug
 2. Hoe vind ik het bevoegde kantoor voor mijn belastingaangifte als niet-inwoner?

  U bent Het bevoegde belastingkantoor is
  gepensioneerd Controle Brussel Buitenland
  FINTO
  Kruidtuinlaan 50, bus 3424
  1000 Brussel
  contr.db.brussel.buitenland@minfin.fed.be
  loontrekker en verblijft niet in België bepaald door  de ligging van de maatschappelijke zetel van de werkgever (PDF, 99.99 KB)
  buitenlands kaderlid met speciaal statuut bepaald door  uw woonplaats (PDF, 99.99 KB)
  zelfstandige bepaald door  de ligging van de vaste inrichting (PDF, 99.99 KB)
  een belastingplichtige met enkel onroerende inkomsten in België Centraal taxatiekantoor Brussel Buitenland
  FINTO
  Kruidtuinlaan 50, bus 3429
  1000 Brussel
  ctk.db.brussel.buitenland@minfin.fed.be

  Na deze inschrijving, ontvangt u automatisch ieder jaar een aangifte. U moet uw bevoegde kantoor op de hoogte brengen van iedere adreswijziging.

  Voor u België verlaat, bent u verplicht het bevoegde belastingkantoor op de hoogte te brengen van uw vertrek zodat de administratie u kan schrappen uit het niet-inwonersbestand.

  Terug
 3. Wanneer wordt mijn aangifte verstuurd?

  De datum van verzending van de aangifte belasting niet-inwoners verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen. Het is dus normaal dat u pas na de vakantieperiode uw aangifte zult ontvangen. 

  Ook niet-inwoners kunnen hun aangifte via Tax-on-web indienen. Als u geen Belgische elektronische identiteitskaart heeft, kunt u een token aanvragen. U vindt de nodige informatie op de Tax-on-website.

  In 2015 kan u uw aangifte via Tax-on-web indienen vanaf 30 september. De papieren aangifte zal in de loop van de maand oktober verstuurd worden.

  Terug
 4. Wat moet ik doen als ik geen aangifte heb gekregen?

  Neem zo snel mogelijk contact op met het bevoegde kantoor zodat zij u een aangifte kunnen opsturen.

  Terug
 5. Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

  In principe krijgt u minstens een maand tijd om uw aangifte in te vullen en op te sturen. In elk geval wordt de uiterste indieningsdatum vermeld op de aangifte zelf. 

  U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) ten laatste op 26 november 2015 indienen (op papier, via Tax-on-web, of via uw mandataris).

  Als er buiten uw wil om omstandigheden zijn die u verhinderen om tijdig uw aangifte in te dienen, kunt u de administratie om uitstel vragen.

  Terug
 6. Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

  Als de aangifte niet of laattijdig werd ingediend, heeft de administratie de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. In dat geval vestigt zij een aanslag op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op basis van de gegevens waarover ze beschikt. De bewijslast van de juistheid van de belastbare inkomsten ligt dan bij de belastingplichtige. 

  Doet u geen aangifte, dient u uw aangifte te laat in of is uw aangifte zodanig gewijzigd dat de werkelijk verschuldigde belasting hoger is dan de aangegeven inkomsten, dan kan de belasting geldig worden gevestigd tot uiterlijk drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

  Bovendien kan een belastingverhoging worden toegepast.

  Terug
 7. Waarom moet ik vak III.6 of vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van de aangifte invullen?

  Om de vrijstellingen te kunnen krijgen waarop u recht heeft, moet u vak III.6 of vak III.7 van de aangifte invullen. Deze gegevens bepalen uw belastingregime.

  Als u dit vak niet invult, worden geen vrijstellingen toegestaan.

  Terug
 8. Hoe moet ik vak III.6 en eventueel vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van mijn aangifte invullen?

  Het vak III.6 is onderverdeeld in meerdere categorieën. De uitleg over iedere categorie vindt u terug in de  toelichting van de aangifte (PDF, 5.89 MB).

  Terug
 9. Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  Inderdaad, de buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om de buitenlandse inkomsten van beide partners te vermelden.

  Terug
 10. Kan ik mijn belastingen voorafbetalen?

  Ja.

  Meer info

  Terug
 11. Wanneer ontvang ik mijn aanslagbiljet?

  Bij een tijdige aangifte heeft de administratie tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar om de aanslag te vestigen. Die termijn mag echter niet minder bedragen dan zes maanden vanaf de ontvangst van de aangifte.

  Terug
 12. Ik ga niet akkoord met de gevestigde belastingaanslag. Wat kan ik doen?

  Meer info

  Terug
 13. Kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  Om eventueel betalingsfaciliteiten te krijgen, moet u contact opnemen met het bevoegde ontvangkantoor. Het adres en het telefoonnummer van dat kantoor staan vermeld op uw aanslagbiljet. 

  Uw controlekantoor is neem dan contact op met het ontvangkantoor
  Brussel Buitenland Brussel Buitenland
  Gent Buitenland
  Antwerpen Buitenland
  Gent Buitenland
  Namen Buitenland
  Luik Buitenland
  Namen Buitenland

  Bruxelles Etranger / Brussel Buitenland

  Boulevard du Jardin Botanique 50    bte 3121
  1000 BRUXELLES
  Tél: 0257/ 540 80 -- Fax: 0257/ 959 23
  rec.cd.brux.etranger@minfin.fed.be

  Kruidtuinlaan 50    bus 3121
  1000 BRUSSEL
  Tel: 0257/ 540 80 -- Fax: 0257/ 959 23
  ontv.db.brussel.buitenld@minfin.fed.be

  Gand Etranger / Gent Buitenland

  Gaston Crommenlaan 6 (Zuiderpoort - 2de verdieping)   bte 202
  9050 LEDEBERG
  Tél: 0257/ 925 60 -- Fax: 0257/ 950 24
  ontv.db.gent.buitenld@minfin.fed.be

  Gaston Crommenlaan 6 (Zuiderpoort - 2de verdieping)   bus 202
  9050 LEDEBERG
  Tel: 0257/ 925 60 -- Fax: 0257/ 950 24
  ontv.db.gent.buitenld@minfin.fed.be

  Namur Etranger / Namen Buitenland

  Rue des Bourgeois 7/Bloc C
  5000 NAMUR
  Tél: 0257/ 800 50 -- Fax: 0257/ 971 95
  rec.cd.namur.etranger@minfin.fed.be

  Rue des Bourgeois 7/Bloc C
  5000 NAMUR
  Tel: 0257/ 800 50 -- Fax: 0257/ 971 95
  rec.cd.namur.etranger@minfin.fed.be

  Terug
 14. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  Terug
 15. Aangifteformulier en toelichting

  Auf Deutsch:

  Terug
 16. Information in English

   FAQ non-residents / natural persons tax (PDF, 273.71 KB)

  Terug