Belasting niet-inwoners

Aangifte voor niet-inwoners

 1. Ik ben een niet-inwoner en ik heb inkomsten in België. Welke formaliteiten moet ik vervullen? Hoe kan ik een belastingaangifte krijgen?Externe link
 2. Hoe vind ik het bevoegde kantoor voor mijn belastingaangifte als niet-inwoner?Externe link
 3. Wanneer wordt mijn aangifte verstuurd?Externe link
 4. Wat moet ik doen als ik geen aangifte heb gekregen?Externe link
 5. Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?Externe link
 6. Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet tijdig indien?Externe link
 7. Waarom moet ik vak III.6 en eventueel vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van de aangifte invullen?Externe link
 8. Hoe moet ik vak III.6 en eventueel vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van mijn aangifte invullen?Externe link
 9. Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.Externe link
 10. Kan ik, als niet-inwoner, ook mijn onderhoudsuitkering in mindering brengen?Externe link
 11. Kan ik mijn belastingen voorafbetalen?Externe link
 12. Wanneer ontvang ik mijn aanslagbiljet?Externe link
 13. Ik ga niet akkoord met de gevestigde belastingaanslag. Wat kan ik doen?Externe link
 14. Kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?Externe link
 15. Waar kan ik terecht met mijn vragen?Externe link
 16. Aangifteformulier en toelichtingExterne link
 17. Information in EnglishExterne link
 1. Ik ben een niet-inwoner en ik heb inkomsten in België. Welke formaliteiten moet ik vervullen? Hoe kan ik een belastingaangifte krijgen?

  U moet het bevoegde belastingkantoor op de hoogte te brengen. Gebruik hiervoor bij voorkeur dit formulier (DOC, 136 Kb) (in English (DOC, 137 Kb)).

  TerugExterne link
 2. Hoe vind ik het bevoegde kantoor voor mijn belastingaangifte als niet-inwoner?

  U bentHet bevoegde belastingkantoor is
  gepensioneerdControle Brussel Buitenland
  FINTO
  Kruidtuinlaan 50, bus 3424
  1000 Brussel
  contr.db.brussel.buitenland@minfin.fed.be
  loontrekker en verblijft niet in Belgiëbepaald door de ligging van de maatschappelijke zetel van de werkgever (PDF, 81.48 Kb)
  buitenlands kaderlid met speciaal statuutbepaald door uw woonplaats (PDF, 81.48 Kb)
  zelfstandigebepaald door de ligging van de vaste inrichting (PDF, 81.48 Kb)
  een belastingplichtige met enkel onroerende inkomsten in BelgiëCentraal taxatiekantoor Brussel Buitenland
  FINTO
  Kruidtuinlaan 50, bus 3429
  1000 Brussel
  ctk.db.brussel.buitenland@minfin.fed.be

  Na deze inschrijving, ontvangt u automatisch ieder jaar een aangifte. U moet uw bevoegde kantoor op de hoogte brengen van iedere adreswijziging. 

  Voor u België verlaat, bent u verplicht het bevoegde belastingkantoor op de hoogte te brengen van uw vertrek zodat de administratie u kan schrappen uit het niet-inwonersbestand. 

  TerugExterne link
 3. Wanneer wordt mijn aangifte verstuurd?

  De datum van verzending van de aangifte belasting niet-inwoners verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen. Het is dus normaal dat u pas na de vakantieperiode uw aangifte zult ontvangen.  

  Ook niet-inwoners kunnen hun aangifte via Tax-on-webExterne link indienen. Als u geen Belgische elektronische identiteitskaart heeft, kunt u een token aanvragenExterne link. U vindt de nodige informatie op de Tax-on-website.

  In 2015 kan u uw aangifte via Tax-on-web indienen vanaf september. De papieren aangifte zal begin september verstuurd worden.

  TerugExterne link
 4. Wat moet ik doen als ik geen aangifte heb gekregen?

  Neem zo snel mogelijk contact op met het bevoegde kantoor zodat zij u een aangifte kunnen opsturen.

  TerugExterne link
 5. Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

  In principe krijgt u minstens een maand tijd om uw aangifte in te vullen en op te sturen. In elk geval wordt de uiterste indieningsdatum vermeld op de aangifte zelf.  

  U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) ten laatste op 18 november 2015 indienen op papier of ten laatste op 26 november 2015 via Tax-on-web.

  Als er buiten uw wil om omstandigheden zijn die u verhinderen om tijdig uw aangifte in te dienen, kunt u de administratie om uitstel vragen.

  TerugExterne link
 6. Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

  Als de aangifte niet of laattijdig werd ingediend, heeft de administratie de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. In dat geval vestigt zij een aanslag op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op basis van de gegevens waarover ze beschikt. De bewijslast van de juistheid van de belastbare inkomsten ligt dan bij de belastingplichtige.  

  Doet u geen aangifte, dient u uw aangifte te laat in of is uw aangifte zodanig gewijzigd dat de werkelijk verschuldigde belasting hoger is dan de aangegeven inkomsten, dan kan de belasting geldig worden gevestigd tot uiterlijk drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. 

  Bovendien kan een belastingverhoging worden toegepast.

  TerugExterne link
 7. Waarom moet ik vak III.6 en eventueel vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van de aangifte invullen?

  Om de vrijstellingen te kunnen krijgen waarop u recht heeft, moet u vak III.6 en eventueel vak III.7 van de aangifte invullen. Deze gegevens bepalen uw belastingregime.

  Als u dit vak niet invult, worden geen vrijstellingen toegestaan.

  TerugExterne link
 8. Hoe moet ik vak III.6 en eventueel vak III.7 (categorieën niet-rijksinwoners) van mijn aangifte invullen?

  Het vak III.6 is onderverdeeld in twee categorieën. De uitleg over iedere categorie vindt u terug in de toelichting van de aangifte (PDF, 1.46 MB) (Opgelet! Voorlopig nog de versie van aanslagjaar 2014).

  TerugExterne link
 9. Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  Inderdaad, de buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om de buitenlandse inkomsten van beide partners te vermelden.

  TerugExterne link
 10. Kan ik, als niet-inwoner, ook mijn onderhoudsuitkering in mindering brengen?

   Ja, maar dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

  Het volgende schema geeft aan of u al dan niet uw betaalde onderhoudsuitkering in mindering kan brengen en zo ja in welke rubriek van de aangifte. 

   

  U bent niet-rijksinwoner en inwoner van Nederland, Frankrijk of Luxemburg

  U had gedurende het hele jaar een 'tehuis' in BelgiëUw in België belastbare beroepsinkomsten bedragen 75% of meer van het geheel van uw Belgische en buitenlandse beroepsinkomsten (75%-regel)U had niet tijdens het hele jaar een 'tehuis' in België en u voldoet niet aan de 75%-regel
  U betaalt een onderhoudsuitkering aan rijksinwoner(s)Vak VIII, 2, a, eerste streepje - codes 1390/2390 - 1392Vak VIII, 2, a, eerste streepje - codes 1390/2390 - 1392Vak VIII, 2, b - codes 1366/2366 - 1368
  U betaalt een onderhoudsuitkering aan niet-rijksinwoner(s)Vak VIII, 2, b - codes 1366/2366 – 1368 (1)Vak VIII, 2, a, tweede streepje - codes 1363/2363 - 1369Vak VIII, 2, b - codes 1366/2366 - 1368

  (1) Als u ook aan de 75%-regel voldoet, mag u de onderhoudsuitkeringen vermelden in de codes 1363/2363 – 1369 (zie de volgende kolom). Dat is voordeliger.

    

  U bent andere niet-rijksinwoner

  U had gedurende het hele jaar een 'tehuis' in BelgiëUw in België belastbare beroepsinkomsten bedragen 75% of meer van het geheel van uw Belgische en buitenlandse beroepsinkomsten (75%-regel)U had niet tijdens het hele jaar een 'tehuis' in België en u voldoet niet aan de 75%-regel
  U betaalt een onderhoudsuitkering aan rijksinwoner(s)Vak VIII, 2, a, eerste streepje - codes 1390/2390 - 1392Vak VIII, 2, a, eerste streepje - codes 1390/2390 - 1392---
  U betaalt een onderhoudsuitkering aan niet-rijksinwoner(s)(1)Vak VIII, 2, a, tweede streepje - codes 1363/2363 - 1369---

  (1) Als u ook aan de 75%-regel voldoet, mag u de onderhoudsuitkeringen vermelden in de codes 1363/2363 – 1369 (zie de volgende kolom). Dat is voordeliger.

   

  Meer info over het invullen van onderhoudsuitkeringen in de aangifte voor niet-inwoners vindt u in de toelichting (PDF, 1.46 MB) (Opgelet! Voorlopig nog de versie van aanslagjaar 2014). 

  Meer algemene info over onderhoudsuitkeringen

  TerugExterne link
 11. Kan ik mijn belastingen voorafbetalen?

  Ja.

  Meer info

  TerugExterne link
 12. Wanneer ontvang ik mijn aanslagbiljet?

  Bij een tijdige aangifte heeft de administratie tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar om de aanslag te vestigen. Die termijn mag echter niet minder bedragen dan zes maanden vanaf de ontvangst van de aangifte.

  TerugExterne link
 13. Ik ga niet akkoord met de gevestigde belastingaanslag. Wat kan ik doen?

  Meer info

  TerugExterne link
 14. Kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  Om eventueel betalingsfaciliteiten te krijgen, moet u contact opnemen met het bevoegde ontvangkantoor. Het adres en het telefoonnummer van dat kantoor staan vermeld op uw aanslagbiljet.  

  Uw controlekantoor isneem dan contact op met het ontvangkantoor
  Brussel BuitenlandBrussel Buitenland
  Gent Buitenland
  Antwerpen Buitenland
  Gent Buitenland
  Namen Buitenland
  Luik Buitenland
  Namen Buitenland

  Bruxelles Etranger / Brussel Buitenland

  Boulevard du Jardin Botanique 50    bte 3121
  1000 BRUXELLES
  Tél: 0257/ 540 80 -- Fax: 0257/ 959 23
  rec.cd.brux.etranger@minfin.fed.be

  Kruidtuinlaan 50    bus 3121
  1000 BRUSSEL
  Tel: 0257/ 540 80 -- Fax: 0257/ 959 23
  ontv.db.brussel.buitenld@minfin.fed.be

  Gand Etranger / Gent Buitenland

  Gaston Crommenlaan 6 (Zuiderpoort - 2de verdieping)   bte 202
  9050 LEDEBERG
  Tél: 0257/ 925 60 -- Fax: 0257/ 950 24
  ontv.db.gent.buitenld@minfin.fed.be

  Gaston Crommenlaan 6 (Zuiderpoort - 2de verdieping)   bus 202
  9050 LEDEBERG
  Tel: 0257/ 925 60 -- Fax: 0257/ 950 24
  ontv.db.gent.buitenld@minfin.fed.be

  Namur Etranger / Namen Buitenland

  Rue des Bourgeois 7/Bloc C
  5000 NAMUR
  Tél: 0257/ 800 50 -- Fax: 0257/ 971 95
  rec.cd.namur.etranger@minfin.fed.be

  Rue des Bourgeois 7/Bloc C
  5000 NAMUR
  Tel: 0257/ 800 50 -- Fax: 0257/ 971 95
  rec.cd.namur.etranger@minfin.fed.be

  TerugExterne link
 15. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  TerugExterne link