5.4.5 - Opbrengst van de verkopen en minnelijke innemingen van onroerende goederen gerealiseerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen (in euro)

Opbrengst van de verkopen en minnelijke innemingen van onroerende goederen gerealiseerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen  (in euro)
2016 2017 2018
Ontvangsten van de verkopen 47.071.099 42.728.764 94.036.107
Ontvangsten van minnelijke innemingen1 23.824.687 9.056.547 15.383.690

1 Ontvangsten van minnelijke innemingen = prijzen en vergoedingen van minnelijke innemingen, inclusief huurvergoedingen.