Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Referentie-CO2-uitstoot voor 2021

Datum:

De referentie-CO2-uitstoot voor 2021 met betrekking tot de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig bedraagt: 

Voertuigen met benzine-, LPG- of aardgasmotor

102 g/km 

Voertuigen met dieselmotor

84 g/km 

Het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig zal zo spoedig als mogelijk worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.