Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bijkomende termijn Tax-on-web tot 6 november, ook voor niet-inwoners

Datum:

Het uitstel dat Didier Reynders, Vice-eersteminister en Minister van Financiën en Bernard Clerfayt, Staatssecretaris voor de Modernisering van de FOD Financiën hebben toegestaan aan de mandatarissen (cijferberoepen, boekhouders, fiscalisten, enz.) voor het indienen van de aangiften personenbelasting via Tax-on-web geldt ook voor de niet-inwoners.

Zij hadden in principe tot 31 oktober 2009 de tijd om hun aangifte elektronisch in te dienen. Door de recente toegangsproblemen tot de informaticatoepassing is deze datum verlengd tot 6 november 2009 om middernacht.