Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tijdelijke storing van de werking van de e-diensten op 14 november tussen 8 en 18 uur

Datum:

Het bedrijfscontinuïteitsplan van de FOD Financiën omvat de nodige maatregelen om een optimale beschikbaarheid van de informaticasystemen en  -toepassingen te verzekeren. Dat plan voorziet ook in het periodiek uittesten van de verschillende onderdelen ervan.

Op zaterdag 14 november 2009 zal de jaarlijkse test van het "Disaster Recovery Plan" voor de volledige ICT infrastructuur plaatsvinden. Dat betekent concreet dat de werking van het datacenter in het North Galaxy complex volledig wordt onderbroken en dat er wordt overgeschakeld naar de disaster recovery uitwijksite. Tussen 8 en 18 uur kunnen de testen de normale werking van de verschillende toepassingen tijdelijk verstoren. Meer bepaald de e-services zoals Tax-on-web, MyMinfin, MyRent, Intervat, Vensoc, Finprof, Belcotax-on-web, PLDA, Sadbel, Tarweb, NCTS kunnen hinder ondervinden. Een volledige lijst vindt u op "e-services"

De stafdienst ICT verontschuldigt zich bij voorbaat voor het eventuele ongemak dat dit met zich meebrengt.

Ten laatste om 18 uur zullen alle systemen opnieuw operationeel zijn.