Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Onderhoudsuitkeringen aan inwoners van Marokko

Datum:

De Administratie van de fiscaliteit vestigt de aandacht op de wijzigingen die het nieuw Belgisch-Marokkaans dubbelbelastingverdrag afgesloten op 31 mei 20061 met zich meebrengt aan het belastingregime dat van toepassing is op de onderhoudsuitkeringen die door een inwoner van België worden gestort aan een inwoner van Marokko.

Deze nieuwe bepalingen beogen de onderhoudsuitkeringen toegekend vanaf 1 januari 2010.

Overeenkomstig artikel 22, § 1, van voormeld verdrag zijn de voormelde uitkeringen slechts in Marokko belastbaar. Evenwel, en hier verschilt het nieuwe verdrag met het oude dubbelbelastingverdrag met Marokko 2, zijn deze onderhoudsuitkeringen ook in België belastbaar volgens de regels terzake voorzien in het Belgisch intern recht, en dit op basis van paragraaf 3 van bovengenoemd artikel 22.

Volgens het Belgische fiscale recht zijn deze onderhoudsuitkeringen bij de begunstigden belastbaar in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen. Deze begunstigden hoeven echter geen aangifte in te dienen. De verschuldigde belasting stemt immers overeen met de bedrijfsvoorheffing die de onderhoudsplichtige inwoners van België verplicht dienen te betalen op deze onderhoudsuitkeringen.

In de regel bedraagt de verschuldigde bedrijfsvoorheffing 26,75 pct. op 80 pct. van het bedrag van die uitkeringen. Bovendien moeten deze onderhoudsplichtige inwoners van België een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen en fiches 281.30 opmaken.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u het  bericht aan de inwoners van België die onderhoudsuitkeringen betalen aan inwoners van Marokko (PDF, 25.66 KB) consulteren. Indien dit bericht uw vragen onvoldoende beantwoordt, kunt u vanaf 5 januari 2010 bellen naar het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het telefoonnummer 0257/257 57 (normaal tarief), alle werkdagen van 8 uur tot 17 uur.

De dubbele belasting wordt in Marokko ongedaan gemaakt via een verrekening van de Belgische belasting op de eventuele Marokkaanse belasting op de betreffende onderhoudsuitkeringen (toepassing van artikel 23, § 2, a, van het verdrag van 31 mei 2006).

1 Goedkeuringswet van 30 maart 2009 (Belgisch Staatsblad van 6 mei 2009)

2 Artikel 19bis, § 1, van het Belgisch-Marokkaans dubbelbelastingverdrag gesloten op 4 mei 1972, zoals ingevoegd door artikel 6 van het Avenant bij het verdrag getekend op 14 februari 1983 (Belgisch Staatsblad van 6 april 1991)