Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Activiteitenverslag 2009 van de Patrimoniumdocumentatie

Datum:

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie telt ongeveer 6.000 ambtenaren van wie het merendeel is tewerkgesteld in gedecentraliseerde operationele diensten. Het komt erop neer dat zij het zijn die dagelijks op het terrein worden geconfronteerd met de modernisering en de resem ingrijpende veranderingen van alle aard.

Het is hun standpunt en hun kritische stem die op de pagina’s van dit verslag worden weergegeven, weliswaar genuanceerd en met de nodige terughoudendheid tegenover de autoriteiten.

Naast afbeeldingen van enkele gebouwen waarin onze diensten zijn gehuisvest, vindt u dus het standpunt van onze ambtenaren en de becijferde resultaten van hun werkzaamheden.

 Nederlandstalige versie (PDF, 4.11 MB)

 Franstalige versie (PDF, 3.45 MB)

Het Activiteitenverslag 2009 is ook op cd-rom verkrijgbaar via de communicatiecel:

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
North Galaxy - Toren B - 8ste verdieping
Koning Albert II-laan, 33 bus 50
1030 Brussel 
  
tel.: ++32 (0257) 658 53 
  
e-mail: comcel.patdoc@minfin.fed.be