Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Het jaarverslag 2009 is beschikbaar

Datum:

Wij delen u mee dat het Jaarverslag 2009 van de FOD Financiën beschikbaar is. U vindt het op http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/publications/report.htm

Het cijfergedeelte van het verslag is een historische voortzetting van de activiteitenverslagen zoals die tijdens de voorbije jaren werden opgesteld onder de titel Activiteitenverslag van de entiteit Belastingen en Invordering met daarin de werkzaamheden van de huidige Algemene administraties van de fiscaliteit, de douane en accijnzen, de inning en invordering en de strijd tegen de fiscale fraude. Voor de andere cijfergegevens verwijzen wij naar het activiteitenverslag van de entiteit in kwestie bijv. Patrimoniumdocumentatie.

Het tekstgedeelte van het Jaarverslag 2009 houdt al rekening met de nieuwe structuur van de FOD Financiën met zes algemene administraties en zes stafdiensten. Van die stafdiensten staan er twee in voor de strategische aansturing en zorgen er vier voor de nodige omkadering van de organisatie. Die afstemming op de nieuwe organisatiestructuur heeft er mee voor gezorgd dat ons verslag 2009 behoorlijk laat wordt gepubliceerd, waarvoor bij deze onze verontschuldigingen.

Veel leesplezier!

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Francis Adyns
Gsm: 0473/91 09 68
Telefoon: 0257/622 44
E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be

 pdf-versie (PDF, 20.15 KB)