Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verkeersbelasting overgenomen door Vlaamse Belastingdienst vanaf 1 januari 2011

Datum:

De overname van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst vanaf 1 januari 2011.

Alle administratieve werkzaamheden die verband houden met deze belastingen, zullen voor de belastingplichtigen die in het Vlaamse Gewest wonen of er hun ondernemingszetel hebben vanaf 1 januari 2011 door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst worden verricht. Of het nu gaat om uitnodigingen tot betaling, aanslagbiljetten, aangevraagde of aan te vragen afbetalingsplannen, ingestelde vervolgingen, ingediende of in te dienen bezwaarschriften, alle bevoegdheden gaan met oudejaarsnacht 2010 en niet eerder over van het federale naar het Vlaamse niveau. Dit betekent dat de belastingplichtige tot 31 december 2010 over deze belastingen enkel van de Federale Overheidsdienst Financiën correspondentie kan krijgen en dat hij of zij tot die datum voor bijkomende informatie nog steeds terecht kan bij de gekende diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Vanaf 1 januari 2011 komt daar verandering in. De plaatselijke ontvangkantoren van de directe belastingen, de gewestelijke directies van de directe belastingen, het ontvangkantoor Belastingen Auto’s Brussel en het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen de Vlaamse belastingplichtige dan niet meer helpen met vragen over deze belastingen.

Meer informatie over hoe het vanaf 1 januari 2011 zal verlopen, vindt u in de persmededeling van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

De Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Vlaamse Belastingdienst hebben er samen voor gezorgd dat de belastingplichtige geen hinder zal ondervinden van de overname.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Francis Adyns
Gsm: 0473/91 09 68
Telefoon: 0257/622 44
E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be

 pdf-versie (PDF, 21.25 KB)