Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale aftrek van giften: vanaf 2011 minstens 40 euro

Datum:

Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomen kan aftrekken.

Sinds 1 januari 2011 moeten de giften in geld, gedaan aan een instelling die gemachtigd is fiscale attesten uit te reiken in het kader van aftrekbare giften, per kalenderjaar tenminste 40 euro bedragen om recht te geven op een fiscale aftrek.

De verhoging van het minimumbedrag is een gevolg van de indexering van het basisbedrag.

De schenkers die gebruik maken van stortingen via een doorlopende opdracht zorgen er best voor zij de nodige instructies aan hun financiële instelling geven zodat het totale bedrag van de in het kalenderjaar 2011 gedane stortingen het minimumbedrag van 40 euro bereikt indien zij in de toekomst nog van de fiscale aftrek gebruik wensen te maken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Francis Adyns
Gsm: 0473/91 09 68
Telefoon: 0257/622 44
E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be

 pdf-versie (PDF, 19.36 KB)