Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Behoud btw-tarief van 6 %

Datum:

De btw op de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar blijft permanent op 6 %. Deze beslissing is opgenomen in de programmawet en verschijnt binnenkort in het Staatsblad. De permanente verlenging van deze maatregel geldt vanaf 1 juli 2011.

De btw-verlaging naar 6% trad in werking op 1 januari 2000 en werd intussen een aantal keer verlengd. De laatste verlenging verliep op 30 juni 2011.

De verlaging geldt niet alleen voor de renovatie en het herstel van privéwoningen, maar ook voor de renovatie en het herstel van bejaardentehuizen, internaten die verbonden zijn aan een school of universiteit, jeugdbeschermingstehuizen, opvangtehuizen voor daklozen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Ook een aantal kleine maar arbeidsintensieve hersteldiensten genieten voortaan het permanent verlaagd btw-tarief van 6%. Het gaat om de herstelling van fietsen, van schoeisel en lederwaren en de herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen.

Contact:

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470/76 22 44
tel.: 0257/622 44
francis.adyns@minfin.fed.be