Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-tarief van 6%

Datum:

In het Belgische Staatsblad van 19 juli 2011 (zie http://www.ejustice.just.fgov.be/) is de programmawet van 4 juli 2011 gepubliceerd waarin twee permanente verlengingen van het btw-tarief van 6 % zijn opgenomen.

Het gaat om de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 %:

  • voor de renovatie en het herstel van privéwoningen maar ook bejaardentehuizen, internaten verbonden aan een school of universiteit, jeugdbeschermingstehuizen, opvangtehuizen voor daklozen en psychiatrische verzorgingstehuizen ouder dan 5 jaar;
  • voor volgende kleine maar arbeidsintensieve hersteldiensten: herstelling van fietsen, herstelling van schoeisel en lederwaren en de herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen.
    Bovendien heeft de Minister van Financiën beslist om het btw-tarief van 6% voor de levering met plaatsing van kachels, radiators of individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of op elektriciteit definitief te verlengen onder dezelfde voorwaarden als voorheen (zie http://www.fisconet.be).

 

Contact:

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470/76 22 44
tel.: 0257/622 44
francis.adyns@minfin.fed.be