Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verlenging van de indieningstermijn van de aangiften in de vennootschapsbelasting via BIZTAX

Datum:

Voor de aangiften die uiterlijk op 7 oktober 2011 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen over een bijkomende termijn tot 7 november 2011 (in plaats van 13 oktober 2011) voor de indiening van de elektronische aangifte Biztax.

Voor de aangiften die na 7 oktober 2011 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen automatisch over een bijkomende termijn van één maand ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte voor de indiening van de elektronische aangifte Biztax.

Voorbeelden :

  • indieningsdatum papieren versie : 22.09.2011 - Biztax : 7.11.2011
  • indieningsdatum papieren versie : 15.10.2011 - Biztax : 15.11.2011

Het aantal gebruikers van de elektronische toepassingen om de aangiften in te dienen is sinds 2005 onophoudelijk gestegen. Dit jaar worden alle records gebroken. Inderdaad, 113.289 vennootschappen hebben reeds voor Biztax geopteerd. In 2005, waren ze slechts met 14.060 om de elektronische toepassing te gebruiken.

Door het toegenomen aantal aangiften dat Biztax afhandelt samen met de aangiften in de personenbelasting die via Tax-on-web worden ingediend, kon enige traagheid worden vastgesteld. Om de belastingplichtigen toe te laten hun aangifte tijdig in te dienen, wordt de indieningstermijn van die aangiften verlengd. Er wordt op gewezen dat dit een week langer is dan de termijn waar de mandatarissen van genieten voor de indiening van de aangiften in de personenbelasting van hun klanten.

De nieuwe toepassing, Biztax is beschikbaar vanaf mei 2011 en laat de volledig elektronisch en beveiligde indiening toe van de aangiften in de vennootschapsbelasting. In vergelijking met de vorige versie, VenSoc, werden er nieuwe functionaliteiten voorzien zoals de indiening van meerdere aangiften ineens en de raadpleging van ingediende aangiften.

In overleg met de cijferberoepen zal de FOD Financiën verbeteringen aanbrengen aan dit instrument om het efficiënter te maken.

 

Contact:

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470/76 22 44
tel.: 0257/622 44
francis.adyns@minfin.fed.be