Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarverslag 2010 van de FOD Financiën

Datum:

Vanaf vandaag is het Jaarverslag 2010 van onze FOD in digitaal formaat beschikbaar via : Publicaties » Jaarverslag

Het is de eerste keer dat we een geïntegreerd verslag maken met een overzicht van alle activiteiten van onze algemene administraties en ondersteunende stafdiensten.

Zoals steeds bestaat het verslag uit een tekstgedeelte en een cijfergedeelte.

Via de hoofdthema’s klanten, processen, middelen en innovatie willen we u een zicht geven op hoe we het er vanaf hebben gebracht in 2010.

Financiën streeft ernaar dat burgers en ondernemingen hun fiscale verplichtingen beter en spontaner zouden naleven. De uitbouw van een volwaardige dienstverlening via verschillende kanalen, een proactief communicatiebeleid en een coherente, transparante en begrijpbare regelgeving moeten ertoe leiden dat iedereen die plichten gemakkelijker kan nakomen.

Wij zullen daar uiteraard blijven op toezien. Daarom hebben we onze kernprocessen, waarbij effectieve controles en een centraal aangestuurd risicobeheer leidende factoren zijn, grondig hertekend. Daarnaast maken nieuwe beheers- en managementinstrumenten hun opgang.

In iedere organisatie zijn de middelen belangrijk, zo ook bij Financiën. Onze medewerkers maken het verschil en het efficiënt inzetten van alle middelen is een must. Een geïntegreerde informatieverwerking en een gestructureerd expertise- en kennisbeheer moeten de goede werking van de FOD Financiën van morgen garanderen.

Financiën probeert bovendien innoverend te werken door zijn organisatiestructuur aan te passen aan de noden van de klanten en door een intern controlesysteem uit te bouwen, kortom door een integraal kwaliteitsbeleid te voeren.

Het omvangrijke tweede deel van ons jaarverslag werpt een cijfermatig licht op het beheer en de dienstverlening, de controle en de invordering, de ontvangsten, de fiscale geschillen, de nationale en internationale samenwerking en tot slot het budget.

De trouwe lezer zal merken dat de FOD Financiën ernaar gestreefd heeft om de tabellen en grafieken leesbaarder te maken en ze beter af te stemmen op de wensen van zijn lezerspubliek.

Wij wensen u veel leesgenot.

 

Contact:

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470/76 22 44
tel.: 0257/622 44
francis.adyns@minfin.fed.be