Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangiftetermijn Tax-on-web voor mandatarissen verlengd tot 30/11/2011

Datum:

De indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web door tussenkomst van een mandataris wordt met één maand verlengd tot 30 november 2011.

Voor het aanslagjaar 2011 gelden dus de volgende indieningsdata:

 1. Personenbelasting
  • Tax-on-web mandataris: 30/11/2011
  • Forfaitair belasten andere dan landbouwers: 14/12/2011
  • Forfaitair belaste landbouwers: 11/01/2012
 2. Vennootschapsbelasting
  • Papieren aangifte: datum vermeld op de aangifte
  • Biztax: 7/11/2011 of datum op de papieren aangifte + 1 maand als die later is dan 7/11/2011
 3. Belasting van niet-inwoners
  • Papieren aangifte en Tax-on-web: 14/11/2011

De mandatarissen hebben momenteel al voor 776.656 belastingplichtigen de aangifte via Tax-on-web ingediend.

Door het succes van Tax-on-web heeft de FOD Financiën al 3.449.000 belastingafrekeningen of aanslagbiljetten verstuurd. In vergelijking met 2010 en 2009 zijn er dat respectievelijk 893.000 en 1.414.000 meer.

Dat betekent dat meer dan de helft van alle burgers nu al een zicht heeft op hoeveel hij moet bijbetalen of terugkrijgen.

 

Contact:

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470/76 22 44
tel.: 0257/622 44
francis.adyns@minfin.fed.be