Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aftrekbaarheid van btw op bedrijfsmiddelen

Datum:

De administratie geeft met haar beslissing van 20 oktober 2011 (nr. E.T. 119.650) toelichting bij een wijziging van het Btw-Wetboek die op 1 januari 2011 in werking is getreden en waarbij het recht op aftrek wordt beperkt voor bedrijfsmiddelen die zowel voor privé als voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Als het privégebruik van bedrijfsmiddelen voor het jaar 2011 met terugwerkende kracht moet worden vastgesteld, kan dat in bepaalde gevallen praktische problemen met zich meebrengen. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een addendum bij die beslissing met daarin de praktische uitvoeringsmodaliteiten. Bovendien wordt de uitvoering van deze beslissing tijdelijk, tot nader order, opgeschort.

 

Contact:

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470/76 22 44
tel.: 0257/622 44
francis.adyns@minfin.fed.be