Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Problemen hoofdserver FOD Financiën

Datum:

Van vrijdag 2 tot zondag 11 december werden onze belangrijkste toepassingen en databanken (Tax-on-web, Intervat, BOW, Belconet, PLDA, MASP, WebNCTS, STIPAD, STIR BTW, BizTax ...) ernstig verstoord, en dat ten gevolge van een groot probleem op de hoofdserver van de FOD Financiën.

Gelet op de ernst van het probleem binnen het systeem werd de 'disaster recovery'-procedure geactiveerd en werden alle toepassingen en databanken geüpload op de tweede site van het departement (Disaster Recovery - site).

De voorbije week moesten verschillende aanpassingen gebeuren met betrekking tot de capaciteit van die uitwijksite, omdat er steeds meer gebruikers waren. Vandaag zijn alle systemen opnieuw operationeel in hun normale omgeving.

De afgelopen week veranderde, heel onverwacht, in een goede oefening om onze 'disaster recovery'-procedure uit te testen.

De analyse en conclusies tonen aan dat wij in staat zijn om grote problemen op te lossen binnen redelijke termijnen en om onze systemen opnieuw snel beschikbaar te maken.

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak. Wij verzekeren u dat wij de komende maanden alles in het werk zullen stellen om ervoor te zorgen dat de gebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

Wij danken u voor uw begrip.

Louis Collet,
Directeur ICT
FOD Financiën