Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratie van onderhandse huurcontracten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Adreswijziging vanaf 2 januari 2012

Datum:

De registratiekantoren voor onderhandse huurcontracten voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn voortaan gegroepeerd binnen één kantoor.

Vanaf 2 januari 2012 zal de bevoegdheid inzake de heffing van de registratierechten op de onderhandse of in het buitenland verleden akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen voor het ganse grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitsluitend uitgeoefend worden door het 6de registratiekantoor van Brussel.

Nieuw adres:

Registratiekantoor Brussel VI
Regentschapsstraat 54, 4de verd.
1000 Brussel
Tel. 0257 809 73
Fax 0257 963 83
E-mail kant.reg.brussel6.huren@minfin.fed.be

De loketten zijn open van 8.00 tot 12.00 uur, maar het wordt aangeraden zich aan te melden vóór 11.30 uur.

Voor een vlotte en efficiënte afhandeling worden de ter registratie aangeboden huurcontracten bij voorkeur overgemaakt via de post, per fax of via elektronische weg.

Administratie Rechtszekerheid
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie