Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voortaan zal Fiscaliteit proactief controleacties aankondigen met het oog op een verhoogde compliance!

Datum:

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft besloten jaarlijks een aantal controleacties proactief aan te kondigen.

De keuze voor de acties is ingegeven door de impact die dergelijke communicatie kan hebben op de compliance.

Het gaat om volgende acties:

  • verkopen via het internet (handelaars die zich voordoen als particulieren)
  • loontrekkenden met werkelijke kosten (klassieke controle)
  • bedrijfsleiders met werkelijke kosten en/of indiciair tekort (klassieke controle)
  • vzw's die wellicht aan de vennootschapsbelasting onderworpen moeten worden (onderzoek of de vzw-vorm niet misbruikt wordt door organisaties die eigenlijk handelsactiviteiten voeren)
  • sportclubs (met een aantal sportfederaties werden vorig jaar infosessies georganiseerd en afspraken gemaakt, daarvan wordt nu de naleving nagegaan)
  • splitsing van eigendomsrecht (fiscaal misbruik van het vruchtgebruik)
  • notionele intrestaftrek (klassieke controle)

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit hoopt hierdoor belastingplichtigen aan te zetten hun aangifteverplichting correct te vervullen en, waar dit niet gebeurd zou zijn, de spontane regularisatie aan te moedigen.

Carlos Six
Administrateur-generaal van de Fiscaliteit