Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Anti-misbruikbepaling: richtlijnen voor ambtenaren

Datum:

Hierbij vindt u de  richtlijnen voor de ambtenaren van de FOD Financiën (PDF, 794.09 KB) met betrekking tot de nieuwe anti-misbruikbepaling. Die werd ingevoerd door de programmawet van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 6 april 2012, editie 3).

De richtlijnen verduidelijken de niet-tegenstelbaarheid van rechtshandelingen, de definitie van fiscaal misbruik, de verdeling van de bewijslast en de herziening van de fiscale toestand.

 

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën 
Gsm: 0473/91 09 68
Telefoon: 0257/622 44
E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be