Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Geregistreerd kassasysteem: technische vereisten en FAQ

Datum:

In een circulaire van de FOD Financiën worden alle technische aspecten waaraan een geregistreerd kassasysteem moet voldoen, toegelicht. Ze is vooral bedoeld voor de producenten/verdelers van kassasystemen.

De circulaire geeft een antwoord op volgende vragen:

  • Hoe moet de kassa werken?
  • Hoe werkt de fiscal data module?
  • Hoe communiceren beide met mekaar?

Daarnaast kunnen horeca-uitbaters een antwoord terugvinden op veel gestelde vragen over de invoering van geregistreerde kassasystemen in hun sector op www.minfin.fgov.be > Thema's > Geregistreerde kassa's.

Deze informatie deelt de FOD Financiën vandaag mee in uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.

 

De heer Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën 
Gsm: 0473/91 09 68
Telefoon: 0257/622 44
E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be