Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

BIZTAX ook voor aangiften rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen

Datum:

Vanaf 2012 kunnen - naast de aangiften in de vennootschapsbelasting - ook de aangiften in de rechtspersonenbelasting en de aangiften belasting niet-inwoners/vennootschappen (inclusief bijlagen) via de internettoepassing BIZTAX worden ingediend.

Door wie kan BIZTAX gebruikt worden?

BIZTAX kan gebruikt worden door alle personen die in naam van een rechtspersoon een aangifte indienen.

U heeft hiervoor enkel een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3 nodig. U moet ook kunnen aantonen dat u gemachtigd bent om in naam van de rechtspersoon een aangifte in te dienen als de administratie daarnaar vraagt. BIZTAX vereist dus geen voorafgaande registratie van de volmachten. U heeft geen specifieke software nodig om BIZTAX te gebruiken.

Wat zijn de indieningstermijnen?

  • Voor de aangiften die uiterlijk op 30 augustus 2012 op papier ingediend moeten worden, beschikt u automatisch over een bijkomende periode tot 27 september 2012 voor de indiening van de elektronische aangifte BIZTAX.
  • Voor de aangiften die na 30 augustus 2012 op papier ingediend moeten worden, beschikt u automatisch over een bijkomende periode van één maand ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte.

Meer info

Voor vragen over BIZTAX kunt u

  • telefoneren naar het Contactcenter van de FOD Financiën: 0257/257 57. Deze dienst is elke werkdag bereikbaar van 8u tot 17u
  • een e-mail sturen naar info.biztax@minfin.fed.be.