Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratie van aannemers afgeschaft

Datum:

Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft.

Wat zijn de gevolgen van deze afschaffing?

Vroeger moest u voor bepaalde werken in uw woning een beroep doen op een geregistreerde aannemer om een belastingvoordeel te kunnen genieten (bv. belastingverminderingen).

Een beroep doen op een geregistreerde aannemer is nu dus geen voorwaarde meer om recht te hebben op een aantal belastingvoordelen. De maatregel geldt voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2011, dus met terugwerkende kracht.

Om welke belastingvoordelen gaat het?

  • de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (art. 145(24), §1er, WIB'92)
  • de belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand (art. 145(31), WIB'92)
  • de belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art. 145(25), WIB'92)
  • de belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing van woningen verhuurd via een sociale verhuurkantoor (art. 145(30), WIB'92)
  • de vermindering van de belastbare meerwaarden op gebouwde onroerende goederen voor werken uitgevoerd tussen de datum van verkrijging, eerste ingebruikname of verhuring en de datum van vervreemding (art. 90, 10°, WIB'92 en 101, §2, WIB'92)
  • de investeringsaftrek (art. 69, WIB'92)

Kan ik zelf werken uitvoeren en een belastingvoordeel genieten?

Neen.

Net zoals vroeger moeten de levering en de plaatsing van de materialen uitgevoerd worden door een aannemer (die nu niet meer geregistreerd moet zijn) om recht te geven op een belastingvoordeel.

Als u de werken zelf uitvoert, geniet u dus geen belastingvoordeel.

Als u zelf de materialen of apparaten aankoopt en ze vervolgens laat installeren door een aannemer geven alleen de uitgaven voor de plaatsing recht op een belastingvoordeel.

Wettelijke en reglementaire verwijzingen:

  • Artikels 78 tot 80 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6.5.2011)
  • Artikel 18 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 10.11.2011, ed. 3)
  • Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de afschaffing van de voorwaarde betreffende de registratie als aannemer (Belgisch Staatsblad van 2.7.2012)
  • Artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 3 augustus 2012 (Belgisch Staatsblad van 10.8.2012)

Informatie over groene leningen en de bijkomende interestaftrek zal binnenkort gepubliceerd worden in de Actueel-rubriek op deze site.

 

Vragen?

Bel het Contactcenter FOD Financiën
0257/257 57 (normaal tarief)