Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Protocol tussen België en het Verenigd Koninkrijk trad in werking op 24 december 2012

Datum:

Op 24 juni 2009 werd in Parijs het protocol tussen België en het Verenigd Koninkrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het ontwijken van belasting ondertekend. Dat protocol is op 24 december 2012 in werking getreden.

Het protocol wijzigt de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk die dezelfde doelstellingen had en op 1 juni 1987 in Brussel werd ondertekend. Het biedt een oplossing voor de moeilijkheden die voortkomen uit de toepassing van die overeenkomst en houdt rekening met de evolutie in de wetgeving en in het verdragsbeleid van beide landen.

In België is het protocol van toepassing:

  • (voor de heffing van bronbelastingen) op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari 2013
  • (voor de heffing van andere belastingen dan bronbelastingen) op inkomsten van elk belastbaar tijdperk dat eindigt op of na 31 december 2013

U kunt het protocol  hier (PDF, 145.98 KB) bekijken.

Het zal later op Fisconet+ worden gepubliceerd.

Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning
FOD Financiën