Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuwe regeling voor de verlegging van de heffing van de btw bij invoer

Datum:

Vanaf 1 januari 2013 moet wie goederen invoert en een vergunning heeft om de verlegging van heffing toe te passen geen vooruitbetaling van de btw meer doen.

De verlegging van heffing betekent dat u de te betalen btw mag aangeven en betalen via de periodieke btw-aangifte in plaats van ze aan de douane te betalen op het moment van de invoer.

Om van de verlegging van heffing gebruik te kunnen maken kunt u een vergunning aanvragen als u al een invoeractiviteit heeft of als u ermee zal starten en u uw btw-verplichtingen heeft nageleefd.

Een koninklijk besluit dat voor deze regeling artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 wijzigt, zal binnenkort worden gepubliceerd.

In afwachting kunnen de belastingplichtigen met een individueel btw-nummer die de regeling willen toepassen, de vergunning al aanvragen door het nieuwe aanvraagformulier:

  • te downloaden via MyMinfin ('Interactieve diensten' > 'Identificatienummer': ET14000A)
  • in te vullen en te versturen naar het volgende adres:
Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Centrale diensten
Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning
Dienst btw
Koning Albert II-laan 33, bus 281
1030 Brussel

 

Als u al een vergunning had op 31 december 2012, wordt die automatisch verlengd. In dat geval moet u niets doen.

Vragen?
Bel het Contactcenter FOD Financiën
0257/257 57 (normaal tarief)