Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Onderhoudswerken aan de e-services op 2 en 3 maart 2013

Datum:

Door onderhoudswerken zullen de meeste e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn tijdens het weekend van 2 en 3 maart 2013.

Gelieve ons hiervoor te willen verontschuldigen.

De Stafdienst ICT