Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De Fiscale bemiddelingsdienst is er voor u!

Datum:

Stel: u heeft een bezwaarschrift ingediend maar u vreest dat men geen rekening zal houden met uw argumenten …
Stel: u heeft een huis gebouwd en u komt niet tot een akkoord over de hoogte van uw kadastraal inkomen …
Stel: u heeft een belastingschuld en u wilt die in schijven terugbetalen maar de ontvanger zegt ‘njet’…
Stel: uw vennootschap krijgt een regularisatiestaat voor de btw maar u bent het daar niet mee eens …

Stuk voor stuk situaties waarbij het kan zijn dat u niet tot een vergelijk komt met de belastingadministratie.

Wel, op dat moment is er de Fiscale bemiddelingsdienst. Deze dienst werkt autonoom en komt tussen als u een blijvend geschil heeft met de FOD Financiën. Het onderzoek van uw dossier gebeurt er in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

In zijn laatste jaarverslag publiceert de Fiscale bemiddelingsdienst de resultaten van een tevredenheidsenquête: maar liefst 85% van de mensen die op deze dienst een beroep deden, zegt tevreden te zijn over de gekregen hulp!
Maar toch stellen we vast dat deze bemiddelingsdienst amper gekend is bij het grote publiek.

Wilt u meer weten over de manier waarop deze dienst werkt? Ga dan even kijken op de website www.fiscalebemiddeling.be of neem contact op via de onderstaande gegevens.