Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Valse e-mails in omloop

Datum:

Er zijn e-mails in omloop die de belastingplichtigen meedelen dat zij recht hebben op een belastingteruggave. Zij worden daarbij doorverwezen naar een nagemaakte webpagina waarop het officiële logo van de FOD Financiën staat. Men vraagt o.m. om kredietkaartgegevens mee te delen.

Om de bezoeker te misleiden, hebben de oplichters de homepagelink van Financiën geactiveerd waardoor hij op onze site terecht komt.

Ter herinnering: de FOD Financiën vraagt nooit de gegevens op van kredietkaarten. De mededeling van bankrekeningnummers gebeurt enkel via de belastingaangifte of via de site MyMinfin.be.

De FOD Financiën onderzoekt de mogelijkheden om dit e-mailverkeer te stoppen en de valse webpagina te laten blokkeren. De administratie dient tevens klacht in bij de politie.

Vragen?
Bel het Contactcenter FOD Financiën
0257/257 57 (normaal tarief)