Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvragen tot uitstel voor het indienen van de aangifte

Datum:

Aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting der niet-inwoners, moeten in principe ingediend worden binnen de wettelijke termijnen.

De Algemene administratie van de Fiscaliteit heeft beslist om vanaf aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af te schaffen van een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte door personen of organisaties die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden (boekhouders, sociale secretariaten, belastingadviseurs, …).

Deze personen en organisaties kunnen wel nog een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de bevoegde dienstleider, maar alleen als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen.

De commentaar op artikel 311, WIB 92, is in voormelde zin aangepast.

Meer info in de circulaire van 25 april 2013.

 

Vragen?
Bel het Contactcenter FOD Financiën
0257/257 57 (normaal tarief)