Fiscaal Memento online beschikbaar

Datum:
03 mei 2013
De nieuwe editie van het Fiscaal Memento is sinds deze week zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels elektronisch beschikbaar in de rubriek 'Publicaties' van deze website en kan als pdf-bestand worden gedownload.

De Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën biedt met dit Fiscaal Memento een bijgewerkt overzicht van de fiscaliteit in België. Omdat de besproken materie bijzonder complex is, kunnen uiteraard niet alle bijzondere regelingen er in worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen worden behandeld.

Het eerste deel van het Fiscaal Memento gaat over de directe belastingen: personenbelasting (PB), vennootschapsbelasting (Ven.B) en rechtspersonenbelasting (RPB). De belasting van niet-inwoners (BNI) wordt in dit memento niet behandeld omdat het hier om een zeer specifieke materie gaat. De laatste hoofdstukken gaan over de voorheffingen en de voorafbetalingen. Ook de bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande beslissingen, beveks …) bevinden zich in dit eerste deel.

In het tweede deel komen de indirecte belastingen aan bod: btw, registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnzen, milieutaksen …

 
Eind juni 2013 zal ook de Duitstalige versie van de nieuwe editie van het Fiscaal Memento beschikbaar zijn.

Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470 762 244
tel: 0257 622 44
francis.adyns@minfin.fed.be