Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Overname van de verkeersbelasting door het Waals Gewest sinds 1 januari 2014

Datum:

Sinds 1 januari 2014 heeft de Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie het beheer van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet overgenomen.

Alle administratieve handelingen en bevoegdheden die verband houden met die belastingen zijn overgegaan van het federale naar het Waalse niveau: uitnodigingen tot betaling, aanslagbiljetten, aangevraagde of aan te vragen afbetalingsplannen, ingestelde vervolgingen en ingediende of in te dienen bezwaarschriften.

Deze maatregel slaat op alle belastingplichtigen die in het Waals Gewest wonen of er hun ondernemingszetel hebben. De ontvangkantoren van de directe belastingen, de regionale invorderingscentra , het ontvangkantoor ‘Belastingen Auto’s Brussel’ en het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn niet meer bevoegd om de Waalse belastingplichtige te helpen. Hij kan voortaan met al zijn vragen terecht bij de Service public de Wallonie op het nummer 081/33 00 01.

De Federale Overheidsdienst Financiën en de Service public de Wallonie zorgen er voor  dat de belastingplichtige zo weinig mogelijk hinder ondervindt van deze overname.

Ter herinnering: het Vlaams Gewest nam al op 1 januari 2011 deze gewestelijke belastingen over. Dat heeft tot gevolg dat de Federale Overheidsdienst Financiën voor deze materie alleen nog bevoegd blijft voor belastingplichtigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of er hun ondernemingszetel hebben.  

Meer informatie