Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verkeersbelasting Waals Gewest - contactpunt

Datum:

Voor belastingplichtigen die in het Waals Gewest wonen of er hun ondernemingszetel hebben, is sinds 1 januari 2014 het Waals Gewest de enige bevoegde instantie voor de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet.

Daarom kunt u voor alle inlichtingen hierover enkel nog contact opnemen met de bevoegde diensten van het Waals Gewest via het nummer 081/33 00 01. Meer informatie :

  • http://www.wallonie.be/fr/taxe-de-mise-en-circulation
  • http://www.wallonie.be/fr/taxe-de-circulation