Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-vrijstellingsregeling: Verhoging van de drempel tot 15.000 euro vanaf 1 april 2014

Datum:

In het kader van haar herstelplan heeft de federale regering de maatregel goedgekeurd die het vanaf 1 april 2014 drempelbedrag voor de vrijstelling van de btw verhoogt van 5.580 euro naar 15.000 euro.

In afwachting van parlementaire goedkeuring en publicatie van de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad vindt u de nieuwe toepassingsvoorwaarden van deze regeling reeds in de  FAQ (PDF, 138.8 KB).

Ondernemingen die in de loop van 2013 een omzetcijfer gerealiseerd hebben dat niet hoger was dan 15.000 euro, exclusief btw, die alle toepassingsvoorwaarden vervullen en die al vanaf 1 april 2014 de vrijstellingsregeling willen genieten, moeten uiterlijk op 21 maart 2014 een verzoek richten aan hun controlekantoor via  dit formulier (PDF, 18.59 KB).