Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Het jaarverslag 2013 van de FOD Financiën is beschikbaar

Datum:

De FOD Financiën publiceert vandaag zijn jaarverslag 2013 onder vorm van een website. U kunt het bekijken op www.jaarverslag.financien.belgium.be. Dankzij een responsive design is dat ook mogelijk op tablet of smartphone.

De rode draad is de realisatie van het managementplan en zijn drie strategische doelstellingen: doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening.

In het jaarverslag vindt u onder meer een overzicht van de verschillende projecten die bijdragen tot die strategische doelstellingen. Ze zijn opgedeeld volgens de thema’s: ‘Onze organisatie’, ‘Particulieren’ en ‘Professionelen’.

En in het cijfergedeelte vindt u de belangrijkste resultaten verbonden aan de activiteiten van de FOD Financiën.

Bekijk al enkele markante feiten van 2013 in het persbericht.