Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Afschaffing btw-attest voor gebruik van een in het buitenland op naam van uw werkgever ingeschreven voertuig

Datum:

Vanaf 1 oktober 2014 wordt het btw-attest voor ‘niet belastbare ter beschikking stelling’ van een buitenlands voertuig afgeschaft.

Voor wie?

Belgische inwoners die een voertuig (personenauto, auto dubbel gebruik, minibus, terreinwagen) gebruiken dat in het buitenland ingeschreven is en dat hen door hun buitenlandse werkgever of opdrachtgever (gevestigd in de EU) ter beschikking wordt gesteld.

Zij gebruiken dat voertuig hoofdzakelijk voor beroepsredenen en beschikken over een arbeidscontract of een opdracht van die werkgever of opdrachtgever.

Nieuwe verplichtingen

Vanaf 1 oktober 2014 moet u voor zo’n wagen steeds de volgende documenten in de wagen hebben:

  • een kopie van het arbeidscontract of van de opdracht van de eigenaar van het voertuig
  • een document waarin de eigenaar bevestigt dat hij u het voertuig ter beschikking stelt

U moet vanaf 1 oktober 2014 dus geen btw-attest meer aanvragen. Bestaande attesten verliezen hun waarde. Lopende aanvragen voor een attest zullen niet meer behandeld worden.

Contactpunt

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is vanaf 1 oktober 2014 bevoegd voor deze materie.

Met vragen kunt u terecht bij de Infodesk van de FOD Mobiliteit en Vervoer of op www.mobilit.belgium.be.

Zie ook