Verduidelijkingen voorwaarden woonbonus voor het aanslagjaar 2015

Datum:

De FOD Financiën verduidelijkt de voorwaarden waaraan hypothecaire leningen die afgesloten zijn in 2014 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning, ook wel de gewestelijke woonbonus genoemd.

Vanaf aanslagjaar 2015 / inkomstenjaar 2014 kan, als aan alle voorwaarden is voldaan, de belastingvermindering voor enige woning worden verleend onder de vorm van een gewestelijke woonbonus.

Het belastingvoordeel voor de uitgaven van hypothecaire leningen die men afsluit vanaf 1 januari 2015 en die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus, wijzigt, zelfs als de gewesten daarover geen nieuwe maatregelen nemen.

Als gevolg daarvan bespoedigen velen hun beslissing om een hypothecaire lening te sluiten die de aankoop, bouw of vernieuwing van hun eigen woning financiert.

Het bericht van de FOD Financiën gaat dieper in op de voorwaarden rond de afsluitingsdatum van de hypothecaire lening, de enige woning van de kredietnemer en het zelf betrekken van de woning.