Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aankondiging van controleacties met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Datum:

Om u aan te sporen om uw fiscale verplichtingen correct na te komen, willen wij net zoals de vorige jaren ook in 2015 op een open manier communiceren over een aantal  lopende of nog te verwachten controleacties.

Zo heeft u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen zult ontvangen van de FOD Financiën.

U bent een particulier

U wordt mogelijk gecontroleerd of wij zullen u vragen om ons bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

 • bepaalde factoren toelaten om te denken dat u ten onrechte het fiscaal regime voor grensarbeiders genoten heeft
 • u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten afgetrokken heeft
 • er een vermoeden is, op basis van tekenen of indiciën van welstand, dat uw werkelijke inkomsten hoger zijn dan deze die u aangegeven heeft
 • de geautomatiseerde behandeling van uw aangifte aan het licht brengt dat
  • u kinderen ten laste heeft aangegeven die niet (meer) ten laste zijn
  • u niet al uw beroepsinkomsten heeft aangegeven
  • u één of meerdere woningen bezit waarvan u de onroerende inkomsten niet heeft aangegeven
  • u de totale vrijstelling van de terugbetaling van uw verplaatsingskosten heeft gevraagd, hoewel  u geen gebruik heeft gemaakt van gemeenschappelijk vervoer.

U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

 • haar winstmarge lager is dan de gebruikelijke winstmarge van ondernemingen in een gelijkaardige situatie, of als deze marge vermindert in een a priori abnormale verhouding
 • er een vermoeden is dat zij ten onrechte een btw-krediet teruggevraagd of geboekt heeft
 • ze een beroep heeft gedaan op de vennootschapsstructuur met het oog op een fiscale optimalisatie ten bate van haar bedrijfsleider(s),  van haar directe omgeving  of van de groep
 • ze haar activiteiten onderworpen aan de btw heeft stopgezet of als ze overgegaan is van een btw-regime met indiening van periodieke aangiftes naar een btw-regime zonder indiening van periodieke aangiftes.

De burgers en de ondernemingen die we onderwerpen aan een  fiscale controle zullen worden geselecteerd op basis van indicatoren die een verhoogd fiscaal risico aan het licht brengen. Voor burgers kan ook de geautomatiseerde behandeling van  de aangifte leiden tot een selectie voor de controle van eventuele onregelmatigheden.

Behalve deze specifieke aandachtspunten voert Financiën natuurlijk ook nog andere controles van de fiscale situatie van burgers en ondernemingen uit.