Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Oprichting van centra ‘Grote Ondernemingen’ bij de FOD Financiën

Datum:

Op 1 juli 2015 heeft de FOD Financiën 7 centra ‘Grote Ondernemingen’ opgericht die instaan voor de controle en geschillenbehandeling van de grote ondernemingen en 1 centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ in Brussel.

Met deze modernisering garandeert de FOD Financiën een dienstverlening op maat van de grote ondernemingen. Hij integreert zich zo op dynamische en duurzame wijze in de economische cyclus van de grote ondernemingen en organiseert een adequate controleaanpak.

Tot 1 juli 2016 wordt het beheer van de dossiers nog uitgevoerd door de reeds bestaande controles vennootschapsbelasting, controles rechtspersonenbelasting en controles niet-inwoners.

Twee types centra

De 7 centra ‘Grote Ondernemingen’ behandelen voor ongeveer 15.000 ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk alle aspecten van de fiscaliteit. Het is niet langer de fiscale materie zoals btw of vennootschapsbelasting die bepaalt hoe de diensten georganiseerd zijn. Het is de onderneming of vereniging zélf die het uitgangspunt vormt voor die organisatie.

In het centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ fungeert de afdeling Sectorcoördinatie als uniek contactpunt voor de grote ondernemingen. Zij kunnen daar bij de sectorcoördinatoren terecht voor:

 • vragen om specifieke fiscale informatie
 • attesten en vergunningen
 • vragen over de termijnen voor het indienen van de aangiften en de indieningswijzen

Dit centrum staat ook in voor de controle en het beheer van de geschillen in vier specifieke domeinen: specifieke sectoren, verrekenprijzen, Tax Shelter en diverse taksen.

Welke ondernemingen?

Een onderneming of een  vereniging is een ‘grote onderneming’ als ze voldoet aan één van de volgende criteria:

 • Omvang van de vennootschap of rechtspersoon
  • ofwel een  jaargemiddelde van het personeelsbestand groter dan 100
  • ofwel minstens 2 van de volgende 3 criteria:
   • een jaargemiddelde van het personeelsbestand groter dan 50
   • een jaaromzet exclusief btw groter dan 7.300.000 euro
   • een balanstotaal groter dan 3.650.000 euro
 • Specifieke activiteitensectoren
  • als ze onder toezicht staan van de FSMA of NBB
  • als ze bij de FOD Financiën ingeschreven zijn op de lijst van private privaks
 • Groep van ondernemingen
 • Btw-eenheden met minimum 1 lid dat voldoet aan één van de vorige criteria

 

Zie ook

 De lijst van de centra ‘Grote Ondernemingen’ met hun contactgegevens (PDF, 285.45 KB)

Het besluit van de Voorzitter van het directiecomité over de oprichting van de diensten van de Administratie GO