Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten: inhouding aan de bron

Datum:
Aansluitend op het bericht van 2 maart 2012 zijn de bepalingen voor de aangifte en de betaling van de bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten die aan de bron wordt ingehouden, nu vastgelegd.
 
De aangifte moet gebeuren met een specifiek aangifteformulier (273 C - Aangifte van de bijkomende heffing op roerende inkomsten). Die aangifte kan worden gedownload van de portaalsite van de FOD Financiën (www.financien.belgium.be > Formulieren > Thema 'Roerende voorheffing en Heffing 4%').
 
Binnenkort zal de indiening van de aangifte ook elektronisch mogelijk zijn via de toepassing Rv-on-web (www.financien.belgium.be > E-services > Rv-on-web).
 
Ondertussen kan de aangifte enkel op papier worden ingediend en verstuurd aan één van de vier diensten die op de aangifte (blz. 2) zijn vermeld.
 
De betaling van de heffing moet worden uitgevoerd op volgend rekeningnummer (geldig voor gans het land):  
  
BE79 6792 0022 1033
PCHQ BE BB
Inningscentrum Roerende Voorheffing
Koning Albert II-laan 33 bus 42
1030 Brussel  
  
De aangifte en de betaling van de aan de bron ingehouden heffing moeten gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten.
 
Aangezien de praktische bepalingen voor de inhouding aan de bron en de betaling van de nieuwe heffing nu pas bekend zijn, zullen eventuele nalatigheidsintresten pas verschuldigd zijn vanaf 1 juni 2012, voor de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld tussen 1 januari 2012 en 15 mei 2012.