Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuwe versie van het aangifteformulier 273S - RV op roerende inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten

Datum:

De toepasselijke aanslagvoet van de RV op roerende inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten is sinds 01.01.2013 afhankelijk van het bedrag van de bruto-inkomsten dat wordt verleend of toegekend aan de verkrijger, nl. :

  • 15% op de 1ste schijf van de bruto-inkomsten t.e.m. 37.500 euro (te indexeren)
  • 25% op de schijf die de bruto-inkomsten boven 37.500 euro (te indexeren)

De nieuwe versie van het aangifteformulier 273S geeft de mogelijkheid om de bedragen onderworpen aan een RV van 15% of 25% in één gezamenlijke aangifte op te nemen.

Momenteel is deze nieuwe versie van de aangifte echter nog niet beschikbaar in de toepassing rv-on-web. In voorkomend geval moet u bijgevolg twee afzonderlijke aangiften 273S volgens het beschikbare vorige model ingeven in rv-on-web, respectievelijk met toepassing van de tarieven van 15% of 25%. Bijgevolg moet de betaling ook in twee keer gebeuren met gebruik van de respectievelijke gestructureerde mededelingen.