Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscaliteit kondigt controleacties aan met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Datum:

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft beslist om net als vorig jaar ook in 2013 een aantal lopende of nog te verwachten controleacties aan te kondigen. Zo krijgen burgers een beter idee van de kans op een fiscale controle en de reden waarom zij mogelijk controle krijgen.

In 2013 besteedt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit tijdens controles extra aandacht aan:

  • Niet-indiening van aangiften (nultolerantie voor alle belastingen)
  • Splitsing van eigendomsrecht  (fiscaal misbruik van het vruchtgebruik om personenbelasting of vennootschapsbelasting te ontwijken)
  • Verrekenprijzen (berekening en facturatie)
  • Misbruik van vennootschapsstructuren (om personenbelasting te ontwijken)
  • Horeca (controle van o.a. btw-tarieven en omzet)
  • Buitenlandse vennootschappen actief in de bouwsector (controle van o.a. bedrijfsvoorheffing op lonen en van de aanwezigheid van een vaste inrichting)
  • Gebrek aan samenhang tussen de aangiftegegevens van rechtspersonen


Naast deze specifieke aandachtspunten voert Financiën uiteraard ook algemene controles van de fiscale situatie van de belastingplichtigen uit.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit wil op deze manier transparant communiceren over de te verwachten controleacties en hoopt hierdoor ook belastingplichtigen aan te zetten om in de toekomst hun fiscale verplichtingen correct te vervullen.