Implementatieperiode 2015 van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector - belangrijkste data

Datum:
09 februari 2014

In navolging van de aankondiging van minister Koen Geens delen wij u hieronder de belangrijkste data mee voor de implementatieperiode 2015 van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horecasector.

De uitbaters die, zoals gepland, het GKS moeten toepassen vanaf 1 januari 2015, moeten zich ten laatste op 28.02.2015 registreren in de GKS-registratiemodule, een e-service van de FOD Financiën.

Vervolgens zal de administratie hen een van volgende uiterlijke implementatiedata meedelen:

  • 30 juni 2015
  • 30 september 2015
  • 31 december 2015

Deze data zijn te beschouwen als een administratieve tolerantie ten aanzien van de wettelijk verplichte invoeringsdatum van 1 januari 2015.

Om discriminatie binnen de sector te vermijden, zal de administratie pas vanaf 1 januari 2016 tot sancties overgaan, dus na het verstrijken van de uiterlijke implementatieperiode. Begin volgende week zal het de GKS-website in die zin aangepast worden.

Ter herinnering: wie vrijwillig de geregistreerde kassa in 2014 invoert en zich tijdig hiervoor registreert, geniet 2 sociale voordelen: 

  • de verhoging van het aantal overuren van 130 tot 180 waarvoor een belastingvermindering geldt
  • de lastenverlaging voor 5 vaste contracten

Meer weten? Ga naar www.geregistreerdkassasysteem.be