Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Belastingaangifte - verduidelijking voor de papieren aangifte

Datum:


Geen enkele sanctie voor wie getroffen is door de overstromingen

We zullen uiteraard rekening houden met de situatie van de mensen die door de overstromingen getroffen zijn. Zowel voor de papieren aangiften als voor de aangiften via MyMinfin, zullen we geen enkele sanctie opleggen aan wie om die reden zijn aangifte na de indieningstermijn zou ingediend hebben.
 

Hebt u uw papieren aangifte of uw papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen na 30 mei?

U hebt automatisch één maand de tijd om uw aangifte in te dienen of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte te verbeteren. Die termijn begint te lopen vanaf de ontvangst van uw papieren aangifte of uw papieren voorstel van vereenvoudigde aangifte.
 

Onze medewerkers blijven beschikbaar

Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar als u vragen hebt of als u hulp nodig hebt met uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Aarzel niet om een beroep op hen te doen wanneer u dat wenst, nu en in de komende maanden.